Certifierad Sjukhushund

Forskarteamet Sjukhushund har tagit fram riktlinjer och upprättat ett flödesschema hur man patientsäkert tar in en certifierad sjukhushund på ett akutsjukhus.
Sjukhushundverksamheten måste godkännas av verksamhetschefen.

Hunden – från lärling till certifierad sjukhushund – tränas och sköts enligt vetenskapligt framtagna riktlinjer av en välutbildad hundinstruktör och ska genomgå lämplighetstest samt regelbundna tester vad gäller hälsa, mentalitet, allergenutsöndring och bakterier.

Certifieringen till sjukhushund genomförs i sjukhusmiljö av hundinstruktörer med hög kompetens, erfaren sjukhuspersonal och oberoende observatör/er.

Den certifierade sjukhushunden har alltid en välutbildad hundinstruktör vid sin sida när den är i arbete.

Sjukhushundaktiviteten måste ske i en för detta speciell avsedd lokal.

Forskateamet har nu under våren 2022 startat en Sjukhushundutbildning för blivande sjukhushundar med dess hundinstruktörer.