Första nordiska konferensen om hundar i människans tjänst

Tid: Torsdag den 1 februari, 2024, kl.10:00-16:00
Plats: Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Psykiatrins hus, ingång 10, Gunnesalen (se karta i PDF)
Moderatorer: Åsa Melhus (professor, överläkare) samt Ann Edner (disputerad överläkare), Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset