Sveriges första sjukhushund hette Livia. Hon gjorde ett helt otroligt arbete och banade väg för var vi står i dagsläget. Denna underbara hund gick tyvärr hastigt gick bort 190430 efter en kort tids sjukdom.

Sveriges andra sjukhushund, Luna (”barnbarn” till Livia) och tredje sjukhushund, Liona (”halvsyster” till Luna, har samma morfar som Livia hade) är likaledes helt fantastiska hundar och det är Ann Edner som äger dessa hundar. De går i Livias tass-spår och gör underverk på Akademiska Barnsjukhuset.

Luna och Liona är i dagsläget Sveriges (Nordens!) enda certifierade sjukhushundar!
Obs! viktigt att inte förväxla med vårdhund, som inte har samma utbildning som en sjukhushund.

Livia

 Född 15 mars 2010 – hastigt avliden efter kort tids sjukdom 30 april 2019.

Sveriges första sjukhushund.

Pionjären! 

Urmodern till Sjukhushundverksamheten.

Luna

Född 27 maj 2017. Barnbarn till Livia. Halvsyster till Liona.

Ann Edner är ägare.

Certifierad sjukhushund, Sveriges andra sjukhushund.

Arbetar på Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala.
Tränas av hundinstruktörerna Nina Cooper och Annika Egervall.

Liona

Född 16 september 2019 i England, har samma morfar som Livia hade. Halvsyster till Luna.

Ann Edner är ägare.

Certifierad sjukhushund, Sveriges tredje sjukhushund.

Arbetar på Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala.
Tränas av hundinstruktörerna Nina Cooper och Annika Egervall.