Livia och starten
Luna & Liona
Stora händelser
Labradoodles
Aktuellt

Namngivningsceremoni av Lionas valpar

De senaste tio åren har vi gjort studier på hund i sjukhusmiljö för att ta fram riktlinjer på hur man patientsäkert tar in hund på akutsjukhus och samtidigt har vi även bevisat positiv effekt av denna komplementära behandling – se under fliken ”Forskning”. Tack vare denna, faktiskt världsunika, pionjärsforskning är det nu verklighet med två certifierade sjukhushundar på ett akutsjukhus i Sverige – på Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala, som arbetar med två välutbildade hundinstruktörer. 

Sveriges första sjukhushund hette Livia. Hon gjorde ett helt otroligt arbete och banade väg för var vi står i dagsläget. Denna underbara hund gick tyvärr hastigt gick bort 30 april 2019 efter en kort tids sjukdom.
Sveriges andra sjukhushund, Luna (”barnbarn” till Livia) och tredje sjukhushund, Liona (”halvsyster” till Luna, har samma morfar som Livia hade) är likaledes helt fantastiska hundar. De går i Livias tass-spår och gör underverk på Akademiska Barnsjukhuset. Luna och Liona är i dagsläget Sveriges (Nordens!) enda certifierade sjukhushundar! Sjukhushund ska inte förväxlas med vårdhund – de har inte har samma utbildning.

Sjukhushundarna har figurerat och figurerar en hel del i svensk media – se under fliken Aktuellt och Media.

År 2020 bildade vi den ideella Föreningen Sjukhushund. 

Sjukhushund är en ideell förening som arbetar för sjuka barn och ungdomar. 

  • Syftet med föreningen är att med all kraft verka för implementering av sjukhushund på sjukhus för bättre omsorg av akut och kroniskt sjuka barn och ungdomar genom att både teoretiskt och praktiskt undervisa om hur detta sker.
  • Föreningen skall också verka för att sjukhushund och hundinstruktör genom kunskap, träning och certifiering upprätthåller en god standard samt att verksamhetsområdet håller hög kvalitet.
  • Föreningen skall ekonomiskt stödja forskning som undersöker hur man arbetar optimalt och på ett patientsäkert sätt med sjukhushund eller studerar effekterna av sjukhushund på akut eller kroniskt sjuka barn och ungdomar. Föreningen verkar för hög kvalitet och certifiering efter genomgången utbildning.

Stöd föreningen genom ett bidrag eller med en gåva.

Swish: 123 1929 777 / SEB konto: 5231 11 279 93 / BG: 5610-7683

Vill du bli medlem. Kontakta kassören.

Org-nr: 802533-5954